Hàm lượng cacbon và nhiệt trị than đá ADB là gì ?

hàm lượng nhiệt trị của than đá

Hàm lượng cacbon và nhiệt trị là một trong những yếu tố quan trọng để phân loại các loại than trong quá trình sử dụng, để hiểu rõ chúng hãy cùng theo dõi bài viết mô tả này .

Nhiệt trị than đá ADB là gì ?

Định nghĩa nhiệt trị là gì

Nhiệt trị hay còn được gọi là Nhiệt lượng , được đo bằng đơn vị nhiệt Anh hoặc megajoules/kilogam, là lượng năng lượng hóa học được lưu trữ trong than đá được giải phóng dưới dạng nhiệt năng khi đốt cháy hoàn toàn 1 kilogam.

Nó liên quan trực tiếp đến cấp bậc; trên thực tế, phương pháp ASTM sử dụng nhiệt trị để phân loại than bằng hoặc thấp hơn hạng bitum dễ bay hơi (trên hạng đó, than được phân loại theo hàm lượng cacbon cố định). Nhiệt trị xác định một phần giá trị của than làm nhiên liệu cho các ứng dụng đốt cháy.

than đá là gì ?
nhiệt trị than đá

Công thức tính nhiệt trị của than là gì ?

Chúng ta có công thức tính tham khảo nhiệt trị : Qth = 33910 C + 121420 H – 15180 O + 10470 S – 2453 M.

Đơn vị tính của nhiệt trị than đá

Đơn vị tính của nhiệt trị than đá là : (Q (Cal/g)).

Hàm lượng cacbon cố định của than đá

Carbon cố định là chất rắn dễ cháy còn sót lại sau khi một hạt than được đốt nóng và chất bay hơi được đẩy ra ngoài. Hàm lượng cacbon cố định của than được xác định bằng cách lấy mẫu trừ đi phần trăm độ ẩm, chất bay hơi và tro. Vì phản ứng cháy khí-rắn chậm hơn phản ứng khí-khí, hàm lượng cacbon cố định cao cho thấy than sẽ cần thời gian cháy lâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline Kinh Doanh - 083 620 8585
Zalo Kinh Doanh - 083 620 8585